Historisk arkiv

Legger bort forslag om sykelønn

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.


Fv: Statssekretær Kristian Dahlberg Hauge og arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.
Foto: ASD

Regjeringen legger bort forslaget om å doble inntektsgrensen for å få sykelønn.

Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2015 foreslått å heve minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger fra ½ til 1 G. Forslaget har vakt reaksjoner hos partene i arbeidslivet. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson inviterte derfor 20. oktober partene til et møte om minste inntektsgrunnlag for rett til sykepenger.


Ikke brudd på IA-avtalen

Regjeringen mener at forslaget ikke er brudd på IA-avtalen, men anser det som en mindre teknisk justering.

–Jeg registrerer imidlertid at en samlet arbeidstaker-  og arbeidsgiverside har en annen forståelse. Jeg velger å lytte til dette og legger bort forslaget. Regjeringen er opptatt av å ha en god dialog med partene for å nå de viktige målene vi er blitt enige om i IA-avtalen, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.