Historisk arkiv

Nyheter

Utsettelse av ikrafttredelsen av forskriften om allmenngjøring av tariffavtaler for persontrafikk med turbil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Tariffnemnda har besluttet å etterkomme anmodning fra NHO Reiseliv om å utsette ikrafttredelsen av forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for turbil til 1. oktober 2015.

Les svarbrevet fra Tariffnemda til NHO Reiseliv (.pdf)