Historisk arkiv

Foreslår lovendringer om innleie

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår flere nye tiltak for å få slutt på såkalte nulltimerskontrakter og begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen.

10. april legger regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget med forslag knyttet til innleie av arbeidskraft. 

– Målet vårt da regjeringen sendte flere forslag på høring i fjor sommer, var å stoppe en utvikling i bruk av såkalte nulltimerskontrakter – at arbeidstakere får fast ansettelse, men uten at den ansatte har en garanti for hvor mye jobb han eller hun får. Jeg ville også begrense bruken av innleie i bygg- og anleggsbransjen, men samtidig ivareta bedriftenes behov for i perioder å kunne leie inn ekstra arbeidskraft, sier Hauglie. 

Nærebilde av Anniken Hauglie med rød vernehjelm og grønn refleksvest, på byggeplass
Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie foreslår lovendringer om innleie av arbeidskraft. Foto: ASD

Hun mener forslagene til lovendringer som nå legges frem for Stortinget innfrir på disse punktene. 

– Arbeidstakerne sikres mer forutsigbarhet og mer ryddige forhold, ved at det tydeliggjøres hva som er en lovlig fast ansettelse. Samtidig tar vi sikte på å få ned bruken av innleie i en bransje som har utviklet seg i feil retning, forklarer statsråden. 

Lyttet til partene

Om lag 1,5 prosent av alle årsverk utføres av innleide fra bemanningsforetak. 

– Det er ikke et høyt tall, men i byggebransjen brukes mye innleie. De siste års vekst i bemanningsbransjen har i hovedsak kommet innen utleie til bygg og anlegg. Det var én av grunnene til at regjeringen sommeren 2017 sendte flere forslag på høring.

Departementet har gått grundig gjennom alle høringssvarene, og hatt dialog med partene i arbeidslivet – både underveis og i etterkant av at høringsfristen gikk ut.

– Mange var negative til vårt forslag om å innføre kvoter på innleie. Det valgte vi å ta hensyn til, sier ministeren.

Sikrer fleksibilitet

Et forbud mot innleie, slik enkelte har tatt til orde for, var aldri aktuelt. 

– Vi må ivareta bedriftenes behov for å leie inn arbeidskraft for å ta unna uforutsette «topper», eller ved sykdom i bedriften. Hvis bedriftene ikke har mulighet til å leie inn folk, kan det i verste fall også gå ut over fast ansatte, ved at bedriften må takke nei til oppdrag de ellers ville tatt. Hvis arbeidsmarkedet skal fungere, må vi sikre en viss grad av fleksibilitet. 

Fakta

10. april 2018 legger regjeringen frem en lovproposisjon til Stortinget med forslag knyttet til ulike problemstillinger rundt innleie av arbeidskraft. 

Det fremmes fire konkrete forslag: 

  1. En definisjon i loven av hva en fast ansettelse innebærer. Definisjonen stiller bl.a. krav til at arbeidstaker må sikres forutsigbarhet for arbeidsomfang (f.eks. en konkret stillingsprosent). Avtaler om såkalt "fast ansettelse uten garantilønn", av noen kalt nulltimerskontrakter, som ikke gir noe garantert minste arbeidsomfang, vil ikke kunne videreføres uten å komme i strid med denne bestemmelsen.  
  2. En tydeliggjøring av krav til informasjon i arbeidsavtalen om forutsigbarhet for når arbeidet skal utføres. Bestemmelsen innebærer at der arbeid skal utføres periodevis og/eller på spredte dager og tidspunkter, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Dermed sikres arbeidstakerne forutsigbarhet for når arbeidsplikten inntrer, slik at arbeidstaker ikke må stå til disposisjon hele tiden.  
  3. En hjemmel for midlertidig ansettelse i bemanningsforetak ved utleie til vikariat i innleiebedriften. Bestemmelsen vil sikre bemanningsforetak en viss fleksibilitet ved utleie til rene vikariater. 
  4. En endring i adgangen til å inngå lokal avtale om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet. Virksomheter som ønsker å inngå lokale avtaler om innleie til bygge- og anleggsvirksomhet, må være bundet av landsomfattende tariffavtale inngått med en fagforening med innstillingsrett. 

I tillegg varsles det i proposisjonen et arbeid med å gjennomgå håndhevingen av innleiereglene, med sikte på tiltak for å hindre ulovlig innleie.