Historisk arkiv

Nytt tiltak mot arbeidslivskriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Forbrukere som kjøper hjelp fra renholdsvirksomheter til vask av huset må fra 1. juli benytte renholdsvirksomheter som er registrert og godkjent i Arbeidstilsynets renholdsregister.

For å komme svart arbeid og arbeidslivskriminalitet til livs, har bedrifter i dag forbud mot å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som ikke er registrert og godkjent av Arbeidstilsynet. Private har inntil nå vært unntatt fra forbudet. Fra 1. juli fjerner regjeringen unntaket, slik at også private må sjekke at renholdsbedriften de kjøper fra er godkjent. Renholdsregisteret er lett tilgjengelig på Arbeidstilsynets nettsider.

– Når vi nå endrer regelverket tror jeg folk skjønner at det er nødvendig for å komme de kriminelle og useriøse aktørene i renholdsbransjen til livs, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Arbeidslivskriminalitet og svart arbeid rammer oss alle, fordi kriminaliteten tapper samfunnet for milliarder hvert år. Dette er penger som kunne gått til skole, helse og annen velferd, understreker hun.

Lønns- og arbeidsvilkår

Alle renholdsvirksomheter må være godkjent av Arbeidstilsynet og registrert i et Renholdsregisteret for å drive lovlig. Kjøp av renholdstjeneste er kun tillatt fra virksomhet som enten er godkjent, har søknad om godkjenning til behandling eller har HMS-kortbestilling til behandling. Når du som forbruker kjøper tjenester fra en godkjent virksomhet, er det din forsikring – så langt det er mulig å forsikre seg – om at bedriften du kjøper fra oppfyller vilkårene for godkjenning. For å få godkjenning må bedriften blant annet legge fram dokumentasjon om at den oppfyller visse krav til lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte, og bedriften må være registrert i bestemte offentlige registre. Godkjente virksomheter skal også sørge for at renholderne i virksomheten har HMS-kort.

Fafo anslo i en evaluering i 2016 at om lag 270.000 husstander hadde kjøpt renholdstjenester til hjemmet sitt det siste året. Fafo anslår at 43 prosent kjøper renhold helt eller delvis svart. Mange kjenner ikke til godkjenningsordningen, og/eller sjekker ikke om virksomheten de kjøper fra er godkjent og dermed kan selge renholdstjenester lovlig. Konsekvensen er at de useriøse kontrollerer store deler av forbrukermarkedet. Det er alvorlig, mener arbeids- og sosialministeren.

– De nye reglene vil bevisstgjøre forbrukermarkedet og ha en god signaleffekt. Forskriftsendringen understreker at hver og en av oss har et ansvar for ikke å kjøpe tjenester fra virksomheter som ikke følger lover og regler, sier hun.

– Rydder av veien misforståelser

Arbeidstilsynet foretar tilsyn med renholdsvirksomheter som retter seg inn mot privatmarkedet. Et forbud for forbrukere mot kjøp av renhold fra virksomheter uten godkjenning vil dermed kunne bidra til å begrense markedet for useriøse aktører.

– Siden det fram til nå ikke har vært noen plikt for forbrukere til å kjøpe renholdstjenester fra virksomheter som er registrert, tror noen virksomheter at de ikke behøver å søke godkjenning. Regelendringen rydder av veien misforståelser ved at det ikke er tvil om at alle virksomheter må være godkjente, sier Hauglie.

Renholdsregisteret

Her kan du sjekke om renholdsvirksomheten er godkjent (Arbeidstilsynets nettsider)