Historisk arkiv

Endringane i varslingsreglane gjeld frå 1. januar 2020

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

I statsråd i dag blei det bestemt at endringane i arbeidsmiljølovas reglar om varsling tek til å gjelde frå 1. januar 2020.

Regjeringas forslag til endringar i arbeidsmiljølovas reglar om varsling i proposisjon 74 L (2018–2019) blei vedteke av Stortinget 11. juni 2019.

Sjå også: Følger opp Varslingsutvalget