Historisk arkiv

Nyheter

Europeisk fagseminar om myndighetssamarbeid for bedre varslervern

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

14. og 15. februar er Arbeids- og sosialdepartementet vertskap for et europeisk fagseminar («Peer Review») om myndighetssamarbeid for bedre varslervern – et viktig verktøy for avdekking av arbeidslivskriminalitet.

Fagseminaret  inngår som en del av Europakommisjonens tiltak for å fremme gjensidig læring og utveksling av erfaringer mellom EØS-landene på arbeidslivsområdet.  Nasjonale ekspert fra 9 land deltar på seminaret.    

Statssekretær Guro Angell Gimse holder åpningsinnlegg.  Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og Finanstilsynet deler erfaringer fra arbeid med varsling og et tverretatlig samhandlingsprosjekt om varsling ledet av Arbeidstilsynet samme med 13 andre offentlige myndigheter. 

Du kan følge den første delen av seminaret i nett-tv fra klokken 09:30 torsdag 14. februar. Seminaret vil foregå på engelsk.

Nett-tv Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities

Se sendingen her

Se sendingen her

Program

09:30–10:00

Welcome to participants and brief introduction to the topic and expectaions from the Peer Review
Guro Angell Gimse, State Secretary (Ministry of Labour and Social Affairs)

Putting the Peer Review in the EU policy context, Tina Weber (Mutual Learning Service Team)

10:00–10:30

Presentation from host country expert, Sissel Trygstad (Fafo)

10:30–11:30

Presentation of Norwegian approach and practice
Christin Bergan (Labour Inspection Authority)
Tone Guldbrandsen (Petroleum Safety Authority)

Mer informasjon

Se også nyhetssak på engelsk: Peer Review on «Enhancing whistleblower protection through better collaboration between responsible authorities – a tool to prevent and tackle work-related crime» (Europakommisjonen)