Historisk arkiv

Pressekonferanse: Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert feil

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie, NAV-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse i dag, mandag kl. 13.00.

Tid: Mandag 28. oktober

Sted: Akersgata 64 (Arbeids- og sosialdepartementets lokaler)

Oppmøte kl. 12.45. Kun adgang for pressen. Husk ID med bilde.

 

Pressekontakter: 

Kommunikasjonssjef Nina Kraugerud Ertzaas: 48001061
Kommunikasjonsrådgiver Hanne Tenfjord Skodje: 93262087
E-post: presse@asd.dep.no