Historisk arkiv

Søkarar til stillinga som ny Nav-direktør

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgjevar: Arbeids- og sosialdepartementet

Ti kandidatar har søkt stillinga som ny Nav-direktør. Sju av desse er menn og tre er kvinner. Alle kandidatane er offentlege. Fristen for å søke stillinga gjekk ut 8. april.

Rekrutteringsbyrået Amrop Delphi ved Liv S. Bøe har delteke i søknadsprosessen.

Arbeids- og sosialdepartementet tek sikte å utnemne ny direktør innan kort tid.

Alfabetisk søkerliste

Namn

Alder

Noverande stilling

Agbalekpor, Christian

37

-

Amin, Shabana

34

Student

Carlsen, Kristian Holm

44

Dagleg leiar

Fjerdingen, Stig

54

Dagleg leiar/eigar

Gladyr, Aleksandra

33

-

Henriksen-Tenningås, Helle

45

Dagleg leiar, engasjement

Holte, Hans Christian

55

Skattedirektør

Knudtzon, Harald

59

Seremonitalar

Li, Panlin

23

AIESEC BI, Exchange Account Manager

Tobiassen, Tor Erik

56

Sakshandsamar, Arbeid og Aktivitet