Historisk arkiv

Ny ledelse i NAV

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

– Nav går inn i en ny fase hvor jeg etter mange avveiinger har kommet til at etaten trenger en ny leder med ny kraft og energi, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.


Statsråd Robert Eriksson under pressekonferansen 10. april.
Klikk her for høyoppløselige bilder.

Som følge av dette har Joakim Lystad valgt å fratre sin stilling som arbeids- og velferdsdirektør med umiddelbar virkning. 

Statsråden peker på følgende hovedgrunner: 

  • Store problemer i oppstarten av Prosjekt 1 i IKT-moderniseringen, noe som har medført at det har blitt levert mindre enn opprinnelig planlagt. Dette har skapt uro og kritikk knyttet til NAVs gjennomføringsevne også i forbindelse med planleggingen av Prosjekt 2. Det er avgjørende – både for brukerne og for NAV – at det blir skapt ro om det videre arbeidet, og at NAVs gjennomføringsevne i det videre moderniseringsarbeidet styrkes.  
  • For å lykkes med at flere kommer i arbeid må NAV være mye nærmere arbeidsmarkedet og arbeidsgiverne enn i dag. Vågeng-utvalget peker på at NAV og arbeid i alt for stor grad har skilt lag. A for arbeid må gjenreises og arbeid må alltid komme først. 
  • NAV må utvikle seg til å bli en organisasjon hvor det blir tydeligere at folk må komme først, og foran systemet.  

– Jeg vil takke Joakim Lystad som gjennom de siste 4 1/2 årene har ledet Norges største etat. I denne perioden har han blant annet vært ansvarlig for den første fasen av AAP-ordningen. Ny uføretrygd er loset i havn til riktig tid, og implementeringen av ny IA-avtale er godt i gang, sier statsråden.

Nå starter prosessen med å få en ny leder på plass så snart det lar seg gjøre.

IKT-direktør i Nav, Kjersti Monland, er fra i morgen innsatt som fungerende arbeids- og velferdsdirektør.