Historisk arkiv

Ny pensjonsordning for offentlig ansatte

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og sosialdepartementet la i dag fram lovforslaget til nye pensjonsordninger for ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget følger opp avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny pensjonsløsning for ansatte i offentlig sektor.

– Nå kommer en ny viktig brikke i pensjonsreformen på plass, nemlig pensjonen til ansatte i offentlig sektor. En ny pensjonsordning var helt nødvendig for å sikre offentlige ansatte et godt pensjonsnivå framover når vi lever lenger. Med disse endringene vil det lønne seg for offentlig ansatte å stå lenger i jobb og det vil bli lettere å bytte jobb fra offentlig til privat sektor uten å tape pensjon, sier statsminister Erna Solberg.

– Ingen reform hittil gjennomført i Norge vil bety mer for norsk økonomi, bærekraften til velferdssamfunnet og den enkelte ansatte, som pensjonsreformen. Jeg er derfor veldig fornøyd med å få på plass denne viktige delen av reformen etter flere år med gode forhandlinger med partene i arbeidslivet, sier Solberg.

Den nye pensjonsløsningen gjør det enklere for offentlig ansatte å kompensere for effekten av levealdersjusteringen ved å stå lenger i jobb. Offentlig ansatte får et godt pensjonsnivå framover når levealderen øker. Den nye alderspensjonen kan tas ut fleksibelt fra 62 år og fritt kombineres med arbeid. Proposisjonen inneholder også overgangsregler fra dagens til nye ordninger.

– Den brede tilslutningen pensjonsavtalen har fått blant offentlig ansatte viser at løsningen er sterkt ønsket både av offentlig ansatte og deres organisasjoner, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

– Neste etappe er å tilpasse pensjonsreglene for personer med særaldersgrense til den nye pensjonsløsningen, og vi har avtalt en prosess med partene om dette fram mot 1. november 2019, avslutter statsråden.

Lovforslaget