Prop. 87 L (2018–2019)

Endringer i lov om Statens pensjonskasse, samordningsloven og enkelte andre lover (ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår i denne proposisjonen nye regler om alderspensjon til ansatte i offentlig sektor. Lovforslaget inneholder også overgangsregler fra dagens ordning til den nye. Proposisjonen er en oppfølging av avtalen som ble inngått 3. mars 2018 mellom Arbeids- og sosialdepartementet, LO, Unio, YS, Akademikerne, KS og Spekter om en ny tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget