Historisk arkiv

Forlenger rett til å kombinere dagpenger med utdanning

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen vil sørge for at de som nå er ledige får den kompetansen som næringslivet etterspør i morgen, slik at flere kommer raskere tilbake i jobb. Regjeringen foreslår derfor å forlenge den midlertidige ordningen som gjør det lettere for permitterte og arbeidsledige å ta utdanning og opplæring.

En midlertidig ordning kom på plass 20. april i år slik at arbeidsledige og permitterte i større grad enn tidligere kunne kombinere opplæring med dagpenger. Reglene gjaldt i utgangspunktet til 1. september. Nå forlenger regjeringen ordningen ut 2020.

Få flere tilbake i jobb med riktig kompetanse

Med en forventet høy arbeidsledighet framover og med usikre utsikter på jobbmarkedet, øker risikoen for langvarig ledighet og at folk permanent faller utenfor arbeidslivet.

– Ledigheten skal ikke få bite seg fast i Norge. Tidligere kriser har lært oss at vi må tilby utdanning og skole for å hindre at folk blir stående varig utenfor arbeidslivet. Det er viktig at de som nå er ledige får best mulig forutsetninger for å komme tilbake i jobb, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Forlengelsen av retten til å kombinere dagpenger med utdanning er en del av «Utdanningsløftet 2020», som blant annet skal bidra til at flere kommer tilbake til jobb med riktig kompetanse.

– For at permitterte og arbeidsledige faktisk skal kunne benytte seg av de ordningene som regjeringen nå etablerer og oppskalerer, forlenger vi perioden ledige og permitterte kan motta dagpenger kombinert med alle former for opplæringstilbud. Jeg håper folk nå benytter sjansen til å skaffe seg faglig påfyll og på den måten stå bedre rustet i arbeidslivet i årene fremover, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim.

Varer ut året

Dersom dagpengemottakeren har startet på et lengre opplæringsløp og fremdeles er uten arbeid på det tidspunktet denne midlertidige ordningen opphører 31. desember 2020, må dagpengemottakeren regne med å måtte søke om å kombinere dagpenger og utdanning etter de ordinære unntaksreglene.

Fakta om de nye reglene

  • Kravet om å måtte søke for å kunne beholde dagpengene i opplæringsperioden oppheves fram til 31. desember 2020.
  • Ordningen er midlertidig og gjelder både permitterte, hvor mange skal tilbake til sin gamle jobb, og arbeidsledige som søker nytt arbeid.
  • Reglene gjelder ikke for studenter som får støtte fra Lånekassen.
  • Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring - også studier hvor man får studiepoeng.
  • Den nye midlertidige ordningen gjør at alle som krysser av for opplæring på meldekortet hos Nav får utbetalt dagpenger som vanlig. Tidligere måtte en søke om å kombinere opplæring med dagpenger og få dette godkjent.
  • Kravet om å være aktiv arbeidssøker og tilgjengelig for ny jobb gjelder for alle som mottar dagpenger, også ledige og permitterte som er i opplæring. Ved tilbud om jobb før opplæringen er fullført, blir det opp til den enkelte om man velger å avbryte opplæringen, eller å fullføre i kombinasjon med å være i arbeid.