Historisk arkiv

Foreslår nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen sender i dag på høring et forslag til nytt unntak fra maksimal varighet for arbeidsavklaringspenger (AAP). Forslaget innebærer at det skal kunne gis forlengelse av stønadsperioden til personer som har hatt langvarig ventetid på behandling i helsevesenet i løpet av stønadsperioden.

Stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger er begrenset til tre år, med mulighet for forlengelse i inntil to år etter særlige unntaksregler. Blant annet kan det gis forlengelse dersom mottaker først etter langvarig utredning har begynt med medisinsk behandling og/eller arbeidsrettet aktivitet.

Lang ventetid på behandling gir ikke rett til forlengelse etter dagens regelverk. Gjeldende unntaksbestemmelse åpner ikke opp for å likestille ventetid på behandling, med ventetid på utredning.

– Ventetider i helsevesenet er ofte noe verken AAP-mottakere eller NAV kan påvirke. Da virker det urimelig at en mottaker risikerer å bruke opp sin stønadsperiode på å vente på å komme i gang med medisinsk behandling eller arbeidsrettet tiltak. Vi foreslår derfor at AAP-mottakere i slike tilfeller kan få stønadsperioden forlenget, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Det foreslås også at ventetid på behandling og tid som har gått med til utredning kan vurderes samlet. Det vil si at det kan gis unntak selv om ventetiden på behandling og tid som har gått med til utredning hver for seg ikke er å anse som langvarige. Muligheten til forlenget stønadsperiode vil være inntil to år, på linje med gjeldende unntaksbestemmelser.