Historisk arkiv

Ny kommisjon skal jobbe frem kompensasjonsordning for «oljepionerene»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen har satt ned en kommisjon som skal jobbe frem en kompensasjonsordning for tidligere oljearbeidere som kan ha fått arbeidsrelaterte helseplager.

I mai ba Stortinget regjeringen om å sette ned en kommisjon som skal utarbeide en kompensasjonsordning for «oljepionerene». Nå har regjeringen satt ned denne, og gitt dem i oppdrag å blant annet vurdere hvem som bør omfattes av ordningen, omfanget av skader, kriterier og hvordan den bør finansieres og organiseres. 

Kommisjonen skal også vurdere om etablering av en særskilt kompensasjonsordning for oljepionerene vil være en riktig og hensiktsmessig oppfølging av denne gruppen.

– Gjennom flere år har vi jobbet for å få mer kunnskap om konsekvensene tidligere oljearbeidere har opplevd som følge av jobben. Vi vet at enkelte kan ha fått helseplager på grunn av forhold i arbeidsmiljøet, og at noen dessverre opplever at de ikke får den oppfølgingen de fortjener. Dette skal kommisjonen se på, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Isaksen.

Kommisjonen skal bestå av fageksperter, partene i oljenæringen og organisasjoner som representerer oljearbeiderne. Arbeidet med rapporten skal være ferdig innen 31. desember 2022.

Kommisjonens sammensetning:

Leder:
Lege Geir Riise, Oslo

Øvrige medlemmer:
Professor emeritus, samfunnsøkonom Alf Erling Risa, Bergen
Professor, jurist Ingunn Ikdahl, Oslo
Rådgiver Live-Merete Solheim, Norsk Olje og gass og Norsk Industri, Sola
Spesialrådgiver Ketil Karlsen, Industri Energi, Frosta 
Yrkeshygieniker Halvor Erikstein, SAFE, Sandes
Leder Runar Nilsen, Arbeidsmiljøskaddes landsforening, Kvinesdal