Historisk arkiv

Tvungen lønnsnemnd i arbeidskonflikten mellom Unio og KS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Arbeids- og sosialdepartementet

Regjeringen foreslår tvungen lønnsnemnd for å løse arbeidskonflikten mellom Unio og KS i forbindelse med kommuneoppgjøret.

 

– Møtet viste klart at det ikke var mulig for partene å finne en løsning på denne akutte situasjonen, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Konflikten har pågått siden 27. mai, og har omfattet over 20.000 ansatte i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og andre offentlige virksomheter.

Det har vært søkt om og innvilget dispensasjoner i et stort omfang, noe som har bidratt til at streiken frem til nå ikke har vært ansett å medføre fare for liv eller helse. 

Brannsikkerhet

Den utløsende årsaken for inngrepet er en  situasjon ved FREVARs prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering i Fredrikstad. På ettermiddagen torsdag 3. juni kom det et varsel fra Fredrikstad kommune om at det var en situasjon ved FREVAR som eier og driver kommunens prosessanlegg for energigjenvinning og avfallshåndtering.

 

Anlegget er stengt ned på grunn av streiken.

I løpet av fredagen har brannvesenet avdekket at det er umiddelbar fare for at søppelet vil selvantenne og starte en brann i gjenvinningsanlegget. Brannsjefen har meldt at situasjonen er meget alvorlig. Ved en eventuell brann vil brannpersonalet utsettes for stor risiko, som kan medføre fare for liv og helse. Det er bare personell som er i streik som kan håndtere denne situasjonen.

DSB vurderte etter dialog med virksomheten og Statsforvalteren at situasjonen er så alvorlig som kommunen beskriver det, og at virksomheten er ikke i stand til å følge pliktene sine etter brann og eksplosjonsvernloven slik situasjonen er nå.

 

Partenes ansvar
På oppfordring fra arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen har partene sagt at de skal avslutte streiken slik at alle kan gå tilbake til jobb så snart som mulig.

Røe Isaksen understreker at han er lite fornøyd med at ansvaret for konsekvensene av konflikten ble skjøvet over på regjeringen.

–  Det er partene selv som i utgangspunktet er ansvarlige for å finne en løsning. Partene har også ansvar for å benytte dispensasjoner og andre tiltak for å beskytte liv og helse. Men når konflikten kan medføre fare for liv og helse har jeg ikke annet valg enn å gripe inn i konflikten, sier statsråden.

 

Inngrepet gjelder hele konflikten mellom Unio og KS. Inngrepet gjelder ikke streiken i Oslo kommune eller sykehusene da dette er egne tariffområder.