Historisk arkiv

Mer midler til familievernet og samlivstiltak

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Regjeringen styrker familieverntjenestenes forebyggende arbeid med tre millioner kroner, og tiltak for de mest utsatte barna med to millioner kroner.

- Et godt familievern må være tilpasset den enkelte families behov. Jeg legger vekt på forebyggende arbeid og tidlig innsats for å hindre at samlivskonflikter utvikler seg. Dette er viktig for å sikre gode oppvekstvilkår for barn, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP) og legger til:

- Vi må på samme tid ta vare på de mest utsatte familiene. Vi foreslår to millioner kroner til styrking av behandlingstilbudet til unge voldsutøvere og barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.

Midlene vil bli nyttet til et samarbeidsprosjekt med stiftelsen Alternativ til vold om kompetanseheving og til å øke familieverntjenestenes behandlingskapasitet på dette området.

Regjeringen foreslår også å opprettholde tilskuddsordningen til samlivstiltak.  Det foreslås fire millioner kroner til dette, slik at dagens nivå beholdes. Familievernet blir dermed styrket med til sammen syv millioner kroner. 

Større valgfrihet for småbarnsfamiliene og økning av engangsstønaden 

Regjeringen foreslår å redusere mødre- og fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra 1. juli 2014. Engangsstønaden foreslås økt fra 35 263 kroner til 37 750 kroner per barn fra 1. januar 2014. 

- Vi vil sikre familiene fleksibilitet og valgfrihet. Den enkelte familie må selv velge hvilken løsning som passer for dem. Mødre- og fedrekvoten begrenser foreldrenes valgfrihet. Vi vil derfor redusere kvotene til ti uker slik at potten som det er opp til foreldrene og fordele blir større. Vi foreslår også å øke engangsstønaden som har stått stille siden 2009, sier Horne.