Historisk arkiv

Proposisjoner og meldinger som trekkes

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

8. november gikk det brev fra statsministeren til Stortinget om proposisjoner og meldinger som ikke ble ferdigbehandlet i forrige valgperiode og nye proposisjoner og meldinger som planlegges lagt frem.

I brevet framgår det at følgende proposisjoner og meldinger fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, lagt frem av Regjeringen Stoltenberg II, trekkes:

  • Prop. 184 L (2012-2013) Endringer i folketrygdloven (Forenklinger i foreldrepengeordningen)
  • Prop. 195 L (2012-2013) Endringer i tinglysningsloven mv (registrering av gjeld)
  • Meld. St. 44 (2012-2013) Likestilling kommer ikke av seg selv

Hele brevet kan leses her

Oversikten over nye proposisjoner og meldinger finner her