Historisk arkiv

Et europeisk digitalt indre marked

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

På årets European Consumer Summit la forbrukerminister Solveig Horne (FrP) vekt på at norske forbrukeres rettigheter ikke bør svekkes når EU-kommisjonen setter i gang sitt arbeid med en ny strategi for et digitalt indre marked i Europa.

Den årlige European Consumer Summit der EU-kommisær for forbrukerspørsmål, Věra Jourová, er vertskap har i år temaet ”Shaping the consumer policy for the future”. I sitt innlegg la forbrukerminister Solveig Horne (FrP) særlig vekt på forbrukerpolitikk for den digitale forbrukeren og norske forbrukeres rettigheter.

- Forbrukerpolitikken i Europa er i stadig utvikling. Norge må være med å påvirke politikken på et tidlig stadium. Derfor er det viktig å være tilstede på Consumer Summit, sier Horne.

I mai la EU-kommisjonen frem sin strategi for arbeidet med å skape et digitalt indre marked med tittelen Digital Single Market (DSM). Det digitale har lenge vært på agendaen i EU, men nå har EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker løftet temaet til topps på dagsordenen. Kommisjonen mener at et velfungerende digitalt indre marked vil kunne bidra til 250 milliarder euro i økt vekst med tilhørende vekst i arbeidsplasser for Europa.

I sin åpningstale understreket Jourová at et digitalt indre marked ikke bare vil gi firmaer og selskaper en økonomisk vekst, men at forbrukerne også vil tjene på det.

- Det digitale indre markedet vil gjøre det enklere for forbrukerne å handle fra andre land på nett. Forbrukere i Europa kan spare inntil 11,7 billioner euro årlig hvis det europeiske digitale markedet blir fult utnyttet, sa Jourová i sin åpningstale.   

I sitt innlegg sa Horne at Norge ønsker strategien velkommen og at hun er særlig opptatt av å ivareta norske forbrukeres rettigheter i arbeidet med oppfølgingen av strategien.

- Samtidig som man lager en strategi for et  digitalt indre marked, mener jeg at det er viktig at de nasjonale forbrukerrettighetene ikke blir svekket. Europa skal være et sted der forbrukernes rettigheter og interesser er beskyttet. Jeg er særlig opptatt av områder der norske forbrukere har sterke rettigheter. I Norge er reklamasjonsretten er opp til fem år på enkelte varer, mens i resten av Europa er den på 2 år, sier statsråden.

Håndheving, informasjon og rettigheter på det digitale feltet er noe forbrukerministeren er særlig opptatt av.

- Internett og ny teknologi har endret måten vi forbruker på. Vi må tilpasse vår forbrukerpolitikk til den digitale forbrukeren, det gjelder særlig innenfor informasjon, rettigheter og håndveving, sa Horne i sitt innlegg.

Les forbrukerminister Solveig Hornes innlegg her. 

Se flere bilder her