Historisk arkiv

Kunnskapsstatus på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Tore Bjørgo og Ingvild Magnæs Gjelsvik har gått gjennom forskning på forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme. Her kan du lese rapporten.

Erfaringer fra forebygging av høyreekstremisme

Kunnskapsstatusen viser blant annet at det er behov for forskning om omfang og forebygging av hatefulle ytringer og hvordan hatefulle ytringer bidrar til voldelig ekstremisme. Det konkluderes også med at det foreligger aktuell kunnskap og erfaring fra forebygging av høyreekstremisme i Norge, særlig fram til tidlig på 2000-tallet.

- Vi må se hvordan vi kan benytte oss av den eksisterende forskningen på høyreekstremisme, slik at vi også kan hindre rekruttering til andre voldelige nettverk og miljø. Kunnskap om hvordan vi i Norge kan forebygge rekruttering til islamsk ekstremisme er et område rapporten viser at vi trenger mer kunnskap om, sa statsråd Horne da hun fikk presentert rapportens funn 27. april i år.

Bakgrunn for oppdraget med å sammenfatte en kunnskapsstatus

Konsortium for forskning på terrorisme og internasjonal kriminalitet ved Politihøgskolen i Oslo og Tore Bjørgo har systematisert og dokumentert gjeldende forskning på alle former for voldelig ekstremisme, med særlig vekt på norsk forskning. Oppdraget tar utgangspunkt i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme, der et av tiltakene er å utarbeide forskningsstrategier.

Les rapporten her.

Engelsk utgave av kunnskapsstatusen kan leses her.