Historisk arkiv

Utenlandske ambassaders rolle i barnevernssaker i Norge

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Konsulær bistand

Hvilken rolle kan utenriksstasjoner ha i barnevernsaker? Hvordan skal barneverntjenesten forholde seg til henvendelser fra utenriksstasjoner?

Stadig flere utenlandske myndigheter engasjerer seg gjennom sine utenriksstasjoner i barnevernsaker som involverer deres statsborgere. Utenriksstasjoner ønsker blant annet å gi konsulær bistand til barn eller foreldre, å få tilgang til informasjon i enkeltsaker, å delta på møter med barneverntjenesten, å overvære saker i fylkesnemnda og å møte barn under barnevernets omsorg. 

I det følgende gis det veiledning om hvilken rolle utenriksstasjoner kan ha i barnevernssaker og hvordan barneverntjenesten kan forholde seg til henvendelser fra utenriksstasjoner: