Historisk arkiv

Nå får bankene oversikt over kundenes forbruksgjeld

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Barne- og likestillingsdepartementet

Regjeringen har lenge sett med bekymring på forbrukernes økende forbruksgjeld. Nå har regjeringen gitt de nødvendige tillatelser, slik at bankene kan få kunnskap om hvor mye forbruksgjeld kundene har fra før. Dette vil forhindre at enkeltpersoner kan pådra seg millioner med slik gjeld.

Møte om forbruksgjeld
Tirsdag innkalte finansminister Siv Jensen, justisminister Tor Mikkel Wara og forbrukerminister Linda Hofstad Helleland en rekke banker, tilsynsorganer og andre aktører i finansbransjen til et møte for å diskutere den galopperende forbrukslånsveksten blant nordmenn. Foto: FIN

– Vi er bekymret for forbrukslånmarkedet og at mange forbrukere får tatt opp så mye forbruksgjeld. Derfor har vi den siste tiden jobbet på spreng i departementet for å få i gang en ordning med gjeldsinformasjon. Jeg er glad for at vi nå kan gi tre foretak tillatelse til å innhente og utlevere gjeldsopplysninger, sier forbrukerminister Linda Hofstad Helleland.

Fram til nå har långivere ikke hatt mulighet til å undersøke hvor mye forbruksgjeld kunden har fra før. Det har ført til at enkelte forbrukere i løpet av kort tid har pådratt seg flere millioner i kredittkortgjeld og forbrukslån. Gjeldsinformasjon vil være viktig for å motvirke dette.

- Nylig fikk jeg høre om en privatperson som hadde pådratt seg ca. 7 millioner kroner i forbrukskreditt bare i løpet av noen få måneder. Dette viser alvoret i situasjonen, sier statsråd Helleland.

I går ble det gitt oppstartstillatelse til tre gjeldsinformasjonsforetak. Tillatelsen betyr at disse foretakene nå har adgang til å innhente og utlevere opplysninger om privatpersoners forbruksgjeld. Hvor kjapt de vil være i gang, avhenger av hvor raskt banker og andre utlånsinstitusjoner kan levere disse opplysningene. Noen er allerede klare til å levere, mens andre trenger mer tid for å tilpasse sine tekniske systemer. Senest den 1. juli 2019 må alle ha kommet i gang med å levere.

Departementet vil snarlig publisere en veiledning med enkelte presiseringer av rapporteringsplikten som banker og andre utlånsinstitusjoner har.