Historisk arkiv

Statssekretær Øystein Bø deltok på forsvarsindustriseminar i Australia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I anledning Statsbesøket til Australia denne uke ble det mandag 23. februar avholdt et bredt anlagt forsvarsindustriseminar på Hyatt Hotel Canberra. Seminaret ble organisert av Innovasjon Norge i samarbeid med den norske og australske forsvarsindustriforening, støttet av begge lands forsvarsdepartementer.

Åpningstalere på seminaret var statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet og hans australske kollega Stuart Robert. H.M. Kong Harald avsluttet seminaret og deltok på en mottakelse etterpå.

Seminaret fokuserte på det eksisterende utstrakte samarbeidet mellom det norske og australske forsvar og forsvarsindustri, og muligheter fremover. Fra norsk side ble det blant annet fremhevet samarbeidet innen F-35-programmet, med JSM-missilet og APEX-ammunisjonen, luftvern og marinesamarbeid.

I anledning statsbesøket til Australia ble det 23. februar avholdt et bredt anlagt forsvarsindustriseminar på Hyatt Hotel Canberra. Foto: Tarald Rike, FD

Det var god oppslutning på seminaret både fra det norske og australske forsvarsdepartement og fra begge lands forsvar, og ikke minst fra forsvarsindustrien.

Her kan du lese innlegget som Øystein Bø holdt.