Historisk arkiv

Kapasitetsbygging i Niger

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Avtalen tilrettelegger for mulig rådgiving av lokale sikkerhetsstyrker. Forsvaret skal ikke stoppe migranter eller jakte terrorister.

I Vårt Lands artikkel om Forsvarets kapasitetsbyggingsinnsats fremsettes det flere påstander som ikke medfører riktighet. La oss derfor presisere at det er inngått en juridisk avtale som tilrettelegger for at Forsvaret kan delta i kapasitetsbygging i Niger. Kapasitetsbygging vil si å trene og rådgi lokale styrker, slik at de bedre blir i stand til å håndtere sikkerhetsutfordringer i eget land. Det betyr med andre ord at Forsvaret verken skal «jakte terroristar», «driv etterretning» eller «stoppe migrantar», slik det hevdes i artikkelen. Det er påstander det ikke er noen holdepunkter for. Vi ønsket i svaret vårt ikke å gå inn i detaljer rundt kapasitetsbyggingsinnsatsen den juridiske avtalen muliggjør. Men oppgaven den tilrettelegger for, kapasitetsbygging, var vi tydelige på.

Beslutningen fra statsråd på fredag var ikke en beslutning om et styrkebidrag – men en inngåelse av en bilateral juridisk avtale som legger til rette for at Forsvaret kan bidra til kapasitetsbygging i Niger.