Historisk arkiv

KNM Helge Ingstad

Ekstern gjennomgang av bergningsoperasjonen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Stortinget har bedt regjeringen om å legge til rette for en ekstern og uavhengig gransking av bergingsoperasjonen etter ulykken med KNM Helge Ingstad. Etter en anbudsrunde, er det avgjort at PwC skal gjennomføre gjennomgangen.

Gjennomgangen av bergingsarbeidet etter fregattulykken 8. november i fjor skal konkludere i en offentlig tilgjengelig rapport som skal leveres ved utgangen av 2019.

PwC skal gjennomgå vurderingene som ble gjort, beslutningene som ble tatt og tiltakene som ble iverksatt under bergingsarbeidet. Utgangspunkt er den informasjonen, de kunnskapene og ressursene som var tilgjengelige for bergingsledelsen da det skjedde. Tidspunktet som skal dekkes av gjennomgangen er fra besetningen var evakuert til fartøyet ble brakt til Haakonsvern Orlogsstasjon i Bergen. Gjennomgangen skal fokusere på system, ikke på personer.

Undersøkelsene skal ikke omfatte forhold som ivaretas av myndighetenes undersøkelser om årsaks- eller ansvarsforhold, straffbare forhold eller strafferettslig ansvar, garanti- eller erstatningsansvar eller gradert informasjon.