Historisk arkiv

Historisk arkiv

NATO viktig for Norges sikkerhet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Opinion utførte denne måneden en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

Ine Eriksen Søreide.
Ine Eriksen Søreide deltok på forsvarsministermøtet i NATO 23. oktober. (Foto: Marita I. Wangberg, FD.)

Opinion utførte denne måneden en meningsmåling for Folk og Forsvar om nordmenns holdning til NATO og annet internasjonalt forsvarssamarbeid.

Målingen viser at 63 % mener at NATO-medlemskapet trygger landet. Dette er en svak nedgang fra i fjor (65%). Kvinnene er mer skeptiske til NATO-medlemskapets effekt enn mennene. Blant menn mener 71 % at medlemskapet trygger landet, mens 54 % av kvinnene mener det samme. I aldersgruppen 18-34 år svarer kun 50 % at NATO-medlemskapet trygger landet.

- Det er betryggende at NATO-støtten fortsatt er sterk i Norge. Samtidig ser vi at målingen gir grunn til bekymring på noen områder, spesielt når det gjelder holdningen til NATO blant kvinner og unge. NATO er en bærebjelke i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk og har bidratt til at vi har levd i fred i snart sytti år. Vår frihet og selvstendighet er selve grunnsteinen i det norske samfunnet. Dette må vi aldri ta for gitt, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Internasjonale operasjoner
To av tre (64 %) er helt eller delvis enige i at Norge bør delta med styrker i NATO-operasjoner med FN-mandat. Dette er en nedgang fra i fjor, da tre av fire (76 %) mente det samme.
-  Det er naturlig at noen er tilbakeholdne med å støtte militære operasjoner utenlands. Dette er svært alvorlige spørsmål. Norge har bidratt i flere ulike internasjonale operasjoner over lang tid, og det kan ha skapt slitasje. Regjeringen mener likevel at Norge skal bidra til internasjonal sikkerhet og stabilitet, også med militære virkemidler hvor dette er egnet, legitimt og skjer i samarbeid med andre, sier Eriksen Søreide.

Vil øve mer
Forsvarsministeren deltok i forrige uke på forsvarsministermøtet i NATO, der de allierte landene blant annet ble enige om å øve mer sammen på tvers av landegrensene.

Les mer her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2013/nato-landene-vil-ove-mer-sammen.html?id=744303

Priv til red:
For kommentarer fra forsvarsministeren, kontakt Forsvarsdepartementets pressetelefon: 23 09 60 11.