Historisk arkiv

Verneplikt for alle vedtatt i dag

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I dag har Stortinget vedtatt de lovendringene som er nødvendige for å innføre allmenn verneplikt i Norge.

- Dette er et historisk vedtak. Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del. Internasjonalt er det Norge nå gjør tilnærmet nybrottsarbeid. Det har vi all grunn til å være stolte over, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Fra og med 2015 vil alle norske kvinner som er født i 1997 og senere være vernepliktige. De første vernepliktige kvinnene vil møte til tjeneste sommeren 2016.

-Verneplikten gir Forsvaret et bredt grunnlag for å rekruttere de beste og mest motiverte medarbeiderne. Ved å utvide verneplikten, øker vi tilfanget av kompetanse til det dobbelte, fortsetter forsvarsministeren.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal se på alle sider ved vernepliktsordningen. Utvalget skal vurdere de fagmilitære, forsvarspolitiske og samfunnsmessige perspektivene ved verneplikten.

-Tiden er inne for en bred gjennomgang av vernepliktsordningen, og å modernisere og utvikle førstegangstjenesten i tråd med Forsvarets behov, forklarer forsvarsministeren.

Tirsdag 14. oktober vedtok Stortinget å endre vernepliktloven og heimevernloven. Dermed blir verneplikten kjønnsnøytral. Her er kadettene Juni Nordrum, Jone Malmanger og Andreas Hultgren
Tirsdag 14. oktober vedtok Stortinget å endre vernepliktloven og heimevernloven. Dermed blir verneplikten kjønnsnøytral. Her er kadettene Juni Nordrum, Jone Malmanger og Andreas Hultgren (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS).

I dag er omlag 1000 kvinner og omlag 7000 menn i førstegangstjeneste.

-Ambisjonen er at kvinneandelen skal øke på sikt. Det viktigste virkemiddelet er å gjøre førstegangstjenesten mest mulig attraktiv, slik at flest mulig kvinner selv vil ønske tjeneste i Forsvaret. Mitt fokus vil ligge her – på at det er de best egnede og mest motiverte som skal utføre tjeneste, helt uavhengig av kjønn. Likevel må Forsvarets kompetansebehov dekkes, om nødvendig ved bruk av plikten, avslutter forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.