Historisk arkiv

Første last av kjemiske våpen fra Syria

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

OPCW og FN bekrefter at den første lasten med komponenter til kjemiske stridsmidler fra Syria i dag har forlatt havnebyen Latakia. Prosessen med å frakte Syrias kjemivåpen ut for destruksjon er dermed i gang.

-Det er positivt at transporten av kjemiske stridsmidler ut fra Syria nå er innledet. Dette er et nytt skritt i riktig retning for å oppfylle FNs og OPCWs vedtak om å destruere landets kjemiske stridsmidler. Det er nå viktig at de resterende delene av Syrias kjemivåpen bringes raskest mulig til Latakia for uttransport, sier utenriksminister Børge Brende.  

OPCW-FN-operasjonen (Joint Mission) har fått mandat til å påse at syriske kjemiske våpen elimineres på sikrest mulige måte og i henhold til en stram internasjonal tidsplan. Det norsk-danske bidraget til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria inngår i OPCW-FN-operasjonen.

-Vi har alle en plikt til å ta vår del av ansvaret for å bidra til internasjonal fred og sikkerhet. Jeg er stolt av at sjøfartsnasjonene Norge og Danmark på kort varsel kunne stille opp da FN og OPCW ba om det, og bidra med de nødvendige lasteskip og militære fartøyer til denne viktige operasjonen. Jeg er glad for at vi nå er i gang med dette viktige arbeidet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

KNM «Helge Ingstad» er klar for å sette kursen mot Syria.
KNM «Helge Ingstad» deltar i operasjonen med å hente ut kjemiske stridsmidler fra Syria (foto: Eskil Sivertsen, FD)

Det danske transportskipet som gjennomfører dagens transport fra Syriaer eskortert av den norske fregatten KNM Helge Ingstad, en dansk fregatt og marinefartøyer fra Kina og Russland. Det norske lasteskipet MV Taiko er også klar for å delta i transporten av de resterende delene av de kjemiske våpnene.

De kjemiske våpnene i Syria skal hentes ut og etter hvert destrueres i samsvar med resolusjon 2118 fra FNs sikkerhetsråd og vedtakene i OPCWs eksekutivråd.

Norge bidrar også med støtte til OPCWs fond for gjennomføringen av sikkerhetsrådsresolusjon 2118 om destruksjon av syriske kjemivåpen.

Les også: