Historisk arkiv

Historisk arkiv

Norge med i EU-innsatsstyrke

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

I første halvår 2015 vil norske soldater stå på beredskap for EU gjennom svenskledede Nordic Battle Group.

Det norske hovedbidraget vil være en eskortetropp som skal inngå i en logistikkbataljon. I tillegg vil styrkebidraget bestå av spesialister innen vedlikehold og logistikk, militærpoliti, transport samt tre stabsoffiserer. Totalt stiller Norge med omkring 50 personer.

-Norge har lenge støttet EUs forsvars- og sikkerhetspolitikk, og bidrar i arbeidet med å sikre og stabilisere Europa. EUs innsatsstyrke er et konkret skritt for å forbedre den europeiske evnen til å reagere raskt hvis en krisesituasjon oppstår, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Nordic Battle Group 15 ledes av Sverige. De andre landene som deltar er Norge, Finland, Estland, Latvia, Litauen og Irland.

EUBG-konseptet har vært operativt siden januar 2007. To grupper, hver bestående av ca 1500 personell, står på beredskap i seks måneder. Innsatstyrkene skal kunne deployeres innen fem dager og operere i 30-120 dager, som egen styrke i en avgrenset operasjon eller i en forberedende fase til en større operasjon. Aksjonsradius er opp til 6.000 km fra Brussel.

Norge har tidligere deltatt i en slik nordisk innsatsstyrke i 2008 og 2011.