Historisk arkiv

Ny generalinspektør i Hæren

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Kongen i statsråd har i dag beordret generalmajor Odin Johannessen til ny generalinspektør i Hæren etter generalmajor Rune Jakobsen.

Johannessen kommer fra stillingen som sjef for operasjonsstaben i Forsvarsstaben i Oslo.

Etter uteksaminering fra Krigsskolen tjenestegjorde han som troppssjef i Infanteriet og i Grensevakten. Fra 1989 til 1992 var han stabsoffiser i Hærstaben.

I tidsrommet 1992 til 1994 tjenestegjorde Johannessen som kompanisjef i Hans Majestets Kongens Garde og deretter som militær assistent til generalinspektøren i Hæren.

Fra 1996 til 2001 tjenestegjorde han i Hærstaben som operasjonsoffiser og planoffiser. Under denne tjenesten var han også nestkommanderende i IFOR/SFOR i Bosnia Herzegovina i perioden februar 1997 – april 1998. I 2001 ble han oberstløytnant og tjenestegjorde i Forsvarsdepartementet som militærrådgiver.

I perioden 2002-2004 var Johannessen sjef for Kavaleribataljonen på Setermoen i Indre Troms og i 2004 - 2006 sjef for Telemark bataljon. Han var bataljonssjef i Quick Reaction Force ISAF IX i perioden februar – august 2006. I 2006 ble han utnevnt til oberst og sjef for Krigsskolen, en stilling han innehadde inntil han ble utnevnt til brigader i august 2011 og overtok som sjef for Brigaden i Nord-Norge. Odin Johannessen ble utnevnt til generalmajor i april 2014 og overtok som sjef operasjonsavdelingen i Forsvarsstaben i Oslo.

Johannessen tiltrer stillingen som generalinspektør for Hæren fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Les mer hos Forsvaret.