Forsiden

Historisk arkiv

Meld. St. 24 (2018 - 2019) Finansmarkedsmeldingen 2019 - Rettebrev

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Det vises til Meld. St. 24 (2018 – 2019) Finansmarkedsmeldingen 2019.

Feil i meldingen:

Kapittel 1, Innledning, side 5

Helt til sist i første avsnitt på første side i kapittel 1 skal det stå følgende setning:

«Norges Banks årsrapport for 2018 følger som utrykt vedlegg til denne meldingen»

Kapittel 2.2, side 20

I figur 2.1 har det skjedd en grafisk feil som bidrar til at det ser ut til at rentene har vært lavere enn de faktisk har vært, særlig for Japan og Tyskland.

En korrekt fremstilling av figur 2.1 er som følger:

Korrekt fremstilling av figur 2.1

Omtalen av figuren i teksten er imidlertid korrekt.

 

Kapittel 2.5.1, side 34

I tredje avsnitt står det følgende:

«Bedriftene må ha færre enn 250 ansatte og ikke høyere omsetning eller balansesum enn henholdsvis 50 og 43 mill. euro»

 

Det skulle stått:

«Bedriftene må ha færre enn 250 ansatte og ikke høyere omsetning enn 50 mill. euro»

 

Med hilsen

Siv Jensen