Historisk arkiv

Svar på spm. 1275 fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Klimaendringer

Jeg viser til brev av 21. mars 2019 fra Stortingets president med spørsmål fra stortingsrepresentant Kari Elisabeth Kaski.

Spørsmål:
Tar finansministeren avstand fra stortingsrepresentant Jon Helgheims uttalelser om klimaendringene på NRKs Politisk Kvarter 21.mars 2019, og mener finansministeren fjorårets ekstremsommer er en del av en større tendens?

Begrunnelse:
I Politisk Kvarter 21.mars omtaler stortingsrepresentant for FrP Jon Helgheim budskapet om klimaendringene som "skremselspropaganda" og "hysteri". Helgheim uttaler også at klimaendringene ikke er livsfarlige, og at hetebølgen under fjorårets sommer var noe vi burde "nyte" og at "det er sjeldent" vi får slike sommere. Helgheim avviser også at hetebølgen og tørken under fjorårets sommer er en del av en tendens.

Dette stemmer dårlig overens med det klimaforskningen slår fast. Klimaendringene er i gang og de er observerbare. De siste femti årene har temperaturen steget, det har blitt mer nedbør og mer ekstremvær og flere episoder med ekstreme temperaturer.

Internasjonalt er det bred konsensus om at klimaendringene er farlige. Derfor ble også verdens ledere i Parisavtalen enige om at den globale oppvarmingen må holdes godt under to grader for at vi skal unngå farlige klimaendringer, i tråd med klimaforskningen. Klimaendringene innebærer blant annet hyppigere hetebølger, kortere frostsesong, sterkere og mer intenst uvær, at is i Arktis og Antarktis smelter og havet stiger. Hvordan klimaendringene slår ut vil avhenge av hvor du bor, det er forskjell på konsekvensene i Norge, rundt Middelhavet og i afrikanske land, men alle vil merke endringene.

Klimaforskningen har slått fast at det er en sammenheng mellom hetebølger og klimaendringene. Som vi så i Norge i fjor kan en hetebølge ha betydelige konsekvenser, særlig økonomiske som landbruket fikk oppleve. I andre land, for eksempel lengre sør i Europa, kan en hetebølge være livsfarlig. Det anslås at 127 000 europeere har omkommet som følge av hetebølger siden 2003. 2018 var det fjerde varmeste året som noensinne er målt i verden. Ni av de ti varmeste årene har kommet siden 2005. Som 31-åring har jeg aldri opplevd ett år i løpet av mitt liv hvor temperaturen var under normalen.

Svar:
Klimaendringer er en av vår tids hovedutfordringer. Parisavtalen har mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under 2 grader sammenlignet med førindustrielt nivå og tilstrebe å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader fordi dette vil redusere risikoen og konsekvensene knyttet til klimaendringene betydelig. Norge har sluttet seg til Parisavtalen.

Regjeringens ambisiøse klimapolitikk virker. Utslippene går ned. Utslippene har ikke vært lavere siden 1995. Klarest ser vi dette i utskiftingen av bilparken. For å stimulere til en bilpark med lavere utslipp er engangsavgiften lagt om i miljøvennlig retning. Miljødifferensiering av bilavgiftene og fordeler for elbiler har bidratt til at mer enn halvparten av nye personbiler kan nå kjøre helt eller delvis på elektrisitet. Norge er verdensledende på elbiler. Det ruller over 200 000 elbiler på norske veier.

 

Med hilsen
Siv Jensen