Historisk arkiv

Nye regler om meglers plikter ved salg av kontraktsposisjoner til fast eiendom

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved formidling av rettigheter til boliger under oppføring.

Ved oppføring av nye boliger selges i noen tilfeller rettighetene til boligene («kontraktsposisjoner») videre før boligene er ferdigstilt. Med virkning fra 1. juli 2011 ble det i avhendingslova fastsatt at avtaler om videresalg av slike kontraktsposisjoner der selgeren er forbruker, ikke skal anses som salg av fast eiendom. Slike avtaler reguleres av kjøpsloven som salg av fordringer.

Finansdepartementet har i dag fastsatt særlige regler i eiendomsmeglingsforskriften om eiendomsmeglers plikter ved slike oppdrag hvor selger er forbruker. Ifølge de nye reglene skal megler gjøre det tydelig for potensielle kjøpere at handelen gjelder en kontraktsposisjon, og ikke selve eiendommen. Meglers opplysningsplikt omfatter all markedsføring av eiendommen og salgsoppgaven. Det er også fastsatt særlige regler i eiendomsmeglingsforskriften om journalføring og om hvordan megler skal gjennomføre oppgjør for slike handler.

Reglene trer i kraft 1. juli 2015.

Forskriftsendringene bygger på forslag fra Finanstilsynet i høringsnotat 2. mai 2011.

Les endringsforskriften her