Historisk arkiv

2 096 budsjettspørsmål

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

I løpet av 3 uker etter budsjettlanseringen har partiene på Stortinget kunne stille skriftlige spørsmål om budsjettet til Finansdepartementet.

Siste spørsmålet er nå besvart, og hele 2 096 svar er sendt til Stortinget.

Slik fordeler spørsmålene seg etter parti:

AP    575
SP 425
SV 393
V 382
KrF 238
MDG 88