Historisk arkiv

Poseavgiften innføres ikke 15. mars

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.

I forbindelse med forhandlingene om 2015-budsjettet ble det besluttet at det skulle innføres en avgift på bæreposer av plast og papir.

Forslaget ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 27. februar 2015. Intensjonen var at avgiften skulle innføres fra 15. mars 2015. I avgiftsvedtaket fra Stortinget ble det bestemt at avgiften skulle tre i kraft fra det tidspunktet departementet bestemte. Bakgrunnen for dette var at den nye avgiften kunne reise avgiftstekniske utfordringer.

Departementet har på bakgrunn av innspillene som har kommet i høringsrunden besluttet at avgiften på bæreposer ikke skal iverksettes fra 15. mars 2015.

Regjeringen vil komme tilbake til saken i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett 2015.