Historisk arkiv

Endringer i bokføringsforskriften

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene vil tre i kraft 1. januar 2019.

Finansdepartementet har i dag fastsatt endringer i bokføringsforskriften. Endringene i bokføringsforskriften er gjort for å tilpasse reglene til ny lov og forskrift om kassasystemer, som trer i kraft 1. januar 2017.

Det nye kassasystemregelverket (som trer i kraft 1. januar 2017) vil gjøre det vanskeligere å skjule kontantomsetning gjennom manipulasjon av kassasystem. De aktuelle endringene i bokføringsforskriften gjelder særlig regler om dokumentasjon av kontantsalg, og unntak fra kravene om dokumentasjon av kontantsalg.

Endringene i bokføringsforskriften vil tre i kraft 1. januar 2019.

Les forskriften her