Historisk arkiv

Bitcoin er unntatt fra merverdiavgift

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

– Enkelte har opplevd usikkerhet knyttet til den avgiftsmessige behandlingen av bitcoin. Jeg er svært fornøyd med at det nå har kommet en avklaring på dette spørsmålet. Dette ivaretar hensynet til likebehandling og forutberegnelighet, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Bitcoin er en desentralisert digital valuta, noe som betyr at den hverken er utstedt eller regulert av noen sentralbank. Skattedirektoratet har tidligere lagt til grunn at veksling av bitcoin ikke er omfattet av merverdiavgiftsunntaket for finansielle tjenester og dermed er en avgiftspliktig tjeneste. I EU er tilsvarende tjeneste unntatt fra merverdiavgift etter en avgjørelse i EU-domstolen 22. oktober 2015. Etter EU-domstolens avgjørelse ba Finansdepartementet Skattedirektoratet om å vurdere merverdiavgiftsbehandlingen av digital valuta på nytt. I sin fornyede vurdering konkluderte Skattedirektoratet med at tjenester som gjelder veksling av bitcoin er omfattet av unntaket for finansielle tjenester i merverdiavgiftsloven. Finansdepartementet er enig i direktoratets vurdering av spørsmålet.

Les brevet fra Finansdepartementet