Historisk arkiv

Endring i forskrift om forenklet IFRS

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag fastsatt endring i forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder. Endringen vil tre i kraft 1. januar 2020, og gjelde for regnskapsåret 2019.

Forskrift 21. januar 2008 nr. 57 om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder er et viktig instrument ved utarbeiding av selskapsregnskapene i IFRS-rapporterende konsern. Det ble foretatt enkelte endringer i forskriften 20. desember 2018, for å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige av 2018-regnskapet.

For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2019-regnskapet, har Finansdepartementet i dag fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften. Departementet viser blant annet til at IFRS 16 Leieavtaler er i henhold til forordning (EU) 2017/1986 pliktig å bruke fra og med årsregnskapet 2019.

For at det skal være samme adgang i selskapsregnskap, hvor forskrift om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder anvendes for første gang, er dette tatt inn i forskriftens § 1-4. Adgangen foreslås å gjøres gjeldende for alle regnskapsår som påbegynnes i 2019, også for foretak med avvikende regnskapsår.