Historisk arkiv

ESA godkjenner merverdiavgiftsfritaket for elbiler

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EFTAs overvåkingsorgan (ESA) har i dag godkjent en forlengelse av merverdiavgiftsfritaket for elbiler ut 2022.

Godkjenningen gjelder merverdiavgiftsfritak for kjøp og leasing av elbiler, og elbilbatterier. Stortinget har vedtatt å videreføre fritaket ut 2021.

– I dialogen med ESA har vi lagt vekt på regjeringens ambisiøse klimapolitikk. Det økende salget av nullutslippskjøretøy er en forutsetning i regjeringens strategi for utslippskutt fra transportsektoren, og jeg er glad for at ESA godkjenner en forlengelse av det norske elbilfritaket, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

ESA er ansvarlig for å overvåke at norske myndigheter overholder EØS-avtalens regler om støtte. Merverdiavgiftsfritaket for elbiler innebærer statsstøtte, og alle planlagte støttetiltak skal derfor i utgangspunktet notifiseres til ESA og godkjennes.

Se ESAs nettsider