Historisk arkiv

Finansministeren deltar i internasjonalt møte om bærekraftig finans

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Jan Tore Sanner (H) deltok i dag på et arrangement for å markere ettårsjubileet for International Platform on Sustainable Finance (IPSF).

IPSF er et forum for informasjons­utveksling som skal bidra til internasjonalt samarbeid og koordinering av arbeidet med bærekraftig finans. Nettverket ble etablert i oktober 2019, og Norge sluttet seg til i mars i år etter invitasjon fra Europakommisjonen.

IMF og Europakommisjonen var vertskap for dagens møte, som ble arrangert i forbindelse med IMFs årsmøte. Under arrangementet presenterte IPSF en rapport som gir oversikt over utviklingen i det globale markedet for bærekraftige investeringer og tiltak i IPSF-medlemslandene.

– Rapporten viser at det er bred oppslutning om målet om å dreie private kapitalstrømmer over i en mer bærekraftig retning til grønne prosjekter. Det er bra. Dersom vi skal nå klimamålene må alle bidra, sier finansminister Jan Tore Sanner.

IPSF har satt ned en arbeidsgruppe, ledet av EU og Kina, som vil se på rommet for å samordne europeiske og kinesiske klassifiseringssystemer (taksonomier) for bærekraftig økonomisk aktivitet. Nettverket vurderer om det også skal settes ned arbeidsgrupper om krav til selskapsrapportering om klimarelaterte forhold og standarder for grønne finansielle produkter

– Finansmarkedene er globale. Det er derfor viktig å se på mulighetene for internasjonal harmonisering av regelverk for å legge til rette for bedre flyt av kapital til grønne prosjekter på tvers av landegrenser. Jeg er glad for at vi har et godt internasjonalt samarbeid om dette. Det er særlig viktig nå som et bidrag for å komme styrket ut av koronakrisen, sier finansministeren.

Bakgrunn

International Platform on Sustainable Finance (IPSF) ble etablert i oktober 2019. Ved etableringen besto nettverket av EU, Argentina, Canada, Chile, India, Kenya, Kina og Marokko. I tillegg til Norge, har Indonesia, New Zealand, Senegal, Singapore og Sveits sluttet seg til nettverket. Medlemslandene representeres ved den offentlige myndigheten med ansvar for politikk og initiativer for bærekraftig finans. Finansdepartementet representerer Norge i nettverkets arbeid.

Flere internasjonale nettverk og organisasjoner har observatørstatus i IPSF. Blant disse er Coalition of Finance Ministers for Climate Action, hvor Norge deltar, og Network for Greening the Financial System, der både Finanstilsynet og Norges Bank er medlemmer. IMF sluttet seg i dag til IPSF som observatør.