Historisk arkiv

Høring om foreldelsesfristen i hvitvaskingsloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag sendt på høring et høringsnotat fra Finanstilsynet om å forlenge foreldelsesfristen for å ilegge overtredelsesgebyr i hvitvaskingsloven.

Foreldelsesfristen i hvitvaskingsloven er i dag to år og foreslås forlenget til fem år. Høringsnotatet inneholder forslag om en endring av hvitvaskingsloven § 49 syvende ledd. Det vises til Finanstilsynets erfaringer med å håndheve hvitvaskingsloven, i tillegg til relevante internasjonale føringer, regulering av samme spørsmål i andre nordiske land samt regulering i sammenlignbart regelverk i norsk rett.

Høringsfristen er 19. februar 2021.

Les høringsbrevet