Historisk arkiv

Høring fra EU-kommisjonen om gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir (Settlement Finality Directive)

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

EU-kommisjonen har sendt på høring en gjennomgang av oppgjørsdirektivet for betalingssystemer og verdipapir (Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems, forkortet Settlement Finality Directive eller SFD). Direktivet har til formål å minske risikoen i avregnings- og oppgjørssystemer. 

Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i lov 17. desember 1999 nr. 95 om betalingssystemer m.v. (betalingssystemloven).

Formålet med høringen er å motta interessenters synspunkter på og erfaringer med direktivet.

Høringsfristen for å gi innspill til EU-kommisjonen er 7. mai 2021. Finansdepartementet oppfordrer norske interessenter til å gi innspill til EU-kommisjonen via Kommisjonens høringsportal.

Dersom det er forhold av særlig betydning for norske interesser som Finansdepartementet bør være oppmerksom på, ber departementet om innspill innen 14. april 2021. Innspill sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no. Merk innspillet med saksnummer 21/1042.