Historisk arkiv

Innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hva har vår egen og andre lands håndtering av koronakrisen lært oss om hvordan økonomiske tiltak bør utformes når smitteverntiltakene skal fases ut og vi skal tilbake til en mer normal hverdag?

 

Nett-tv Innspillsmøte om videre krisetiltak og økonomisk politikk

Se sendingen her

Se sendingen her

Tirsdag 26. januar kl. 13:00–15:00.

Møtet er digitalt og strømmes direkte på denne siden. Sendingen kan også ses i opptak i etterkant av møtet.

Regjeringen har gjennom hele pandemien lagt sterk vekt på faglige vurderinger. 26. januar møter finansminister Jan Tore Sanner syv økonomer for å få deres innspill til hvordan vi kan legge til rette for at Norge skal komme best mulig ut av krisen. Du kan følge møtet direkte og sende inn spørsmål til møtedeltagerne.

Møtedeltagere:

  • Finansminister Jan Tore Sanner
  • Espen R. Moen (Handelshøyskolen BI) |Presentasjon (PDF)
  • Annette Alstadsæter (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)
  • Karolina Ekholm (Universitetet i Stockholm) | Presentasjon (PDF)
  • Martin Sandbu (Financial Times) | Presentasjon (PDF)
  • Magne Mogstad (The University of Chicago)
  • Ragnar Torvik (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) | Presentasjon (PDF)
  • Steinar Holden (Universitet i Oslo) | Presentasjon (PDF)

Møtet starter med en innledning fra alle deltagerne. Deretter blir det rundt 40 minutter diskusjon basert på spørsmål fra dere som følger sendingen. Spørsmål sendes til trw@fin.dep.no før eller under sendingen.