Forsiden

Historisk arkiv

Svar til ESA om midlertidige endringer i petroleumsskatteloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Miljøpartiet De Grønne har klaget Norge inn til ESA, fordi de mener at de midlertidige reglene i petroleumsskatteloven § 11 er ulovlig statsstøtte. Finansdepartementet har i dag svart ESA.

I brevet til Eftas overvåkningsorgan (ESA) skriver departementet at de midlertidige endringene i petroleumsskatteloven ikke er ulovlig statsstøtte. Finansdepartementet fastholder at de midlertidige reglene skal vurderes etter det vanlige analyseskjemaet for statsstøttesaker etter EØS-avtalen.

Petroleumsskatteloven er referansesystemet og de midlertidige reglene er ikke selektive innenfor dette systemet. Det følger derfor av dette at de midlertidige reglene ikke rammes av forbudet mot ulovlig statsstøtte.

Brevet fra Finansdepartementet til ESA (PDF)