Historisk arkiv

Ny rapport om lønnsdannelsen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Professor Steinar Holden overleverte i dag en rapport til finansminister Siv Jensen fra utvalget han har ledet. Utvalget har sett på lønnsdannelsen og utfordringer for norsk økonomi.

- Problemstillingene utvalget har sett på er viktige. Mye går bra i norsk økonomi. Samtidig er det noen betydelige utfordringer vi må være oppmerksomme på. Utvalget har blant annet drøftet utfordringer knyttet til det høye kostnadsnivået vi har i Norge, og hvor sårbare vi er dersom for eksempel oljeprisen skulle falle, sier finansminister Siv Jensen.

Utvalget har også sett nærmere på utfordringer i lønnsdannelsen i lys av den høye arbeidsinnvandringen i norsk økonomi de senere årene.

- Dette er helt sentrale utfordringer vi møter i den økonomiske politikken og i lønnsdannelsen. Jeg ser fram til å lese de vurderinger utvalget har gjort. Vi vil sende rapporten på høring innen kort tid. Vi vil så behandle den på en egnet måte, sier finansminister Siv Jensen.

Holden III-utvalget ble oppnevnt 14. desember i fjor av regjeringen Stoltenberg II. Utvalget har hatt som mandat å vurdere erfaringer med lønnsdannelsen gjennom de tolv årene som er gått siden handlingsregelen og inflasjonsmålet for pengepolitikken ble innført. Utvalget ble også bedt om å drøfte makroøkonomiske utviklingstrekk som kan skape utfordringer for norsk økonomi og lønnsdannelsen framover.

__________________

Les mer:

 

Professor Steinar Holden med den nye rapporten, NOU 2013: 13. (Foto: Tor Martin Bærum/Finansdepartementet)