Historisk arkiv

Ny internasjonal avtale mot skattekriminalitet

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansminister Siv Jensen undertegnet i dag en internasjonal avtale om automatisk informasjonsutveksling i skattesaker.

– Undertegningen er et stort og viktig skritt på veien mot å bekjempe skatteunndragelser og internasjonal skattekriminalitet, sier finansminister Siv Jensen.

Sammen med representanter for 49 andre land og jurisdiksjoner undertegnet finansminister Siv Jensen i dag en multilateral avtale om automatisk informasjonsutveksling under en seremoni i det tyske Finansdepartementet i Berlin.

Den multilaterale avtalen som ble undertegnet i dag er et rammeverk for den nye internasjonale standarden for automatisk utveksling av finansielle opplysninger, også kjent som «common reporting standard» eller «CRS».

Avtalen medfører at norske skattemyndigheter vil motta en rekke opplysninger om norske skattyteres verdier og inntekter i utenlandske finansinstitusjoner fra utenlandske myndighet. Tilsvarende skal norske finansinstitusjoner rapportere opplysninger til norske skattemyndigheter om personer, selskaper og andre enheter som er bosatt i utlandet. Disse opplysningene vil så utveksles med skattemyndigheten i det landet der skattyter er bosatt, forutsatt at avtalen er i kraft og at landene er enige om at avtalen skal gjelde mellom dem.

Den multilaterale avtalen bygger i stor grad på de samme reglene og prinsippene som avtalen mellom Norge og USA om automatisk informasjonsutveksling og gjennomføring av FATCA-lovgivningen som ble undertegnet i april 2013. Den multilaterale avtalen vil imidlertid medføre behov for enkelte justeringer i dagens regelverk.

Les mer i pressemelding fra OECD