Historisk arkiv

Modernisering av folkeregisteret

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å bevilge 101 millioner kroner i 2016 til å fornye folkeregisteret.

- Modernisering av folkeregisteret er nødvendig for å gjøre registeret i stand til å møte utfordringene fra blant annet økt migrasjon, identitetskriminalitet og behovet for ny personidentifikator, sier finansminister Siv Jensen.

Det nye folkeregisteret skal danne et godt grunnlag for offentlig og privat tjenesteyting, forskning og samfunnsplanlegging. Registeret skal også bidra til effektiv ressursutnyttelse for brukerne og et bedre personvern.

Prosjektet skal gjennomføres i perioden 2016 til 2020.