Historisk arkiv

Utvider BSU-ordningen

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Regjeringen foreslår å øke det samlede sparebeløpet i ordningen med boligsparing for ungdom (BSU) fra 200 000 kroner til 300 000 kroner.

Det maksimale årlige sparebeløpet i BSU ble i 2014 økt fra 20 000 kroner til 25 000 kroner, og det samlede sparebeløpet ble økt fra 150 000 kroner til 200 000 kroner. Regjeringen foreslår å øke det samlede sparebeløpet ytterligere til 300 000 kroner fra 2016. Formålet er å hjelpe unge inn på boligmarkedet.

- Det kan være vanskelig å komme inn på boligmarkedet på grunn av høye boligpriser og egenkapitalkrav. En utvidelse av ordningen vil gjøre det mer lønnsomt for unge å spare til bolig, sier finansminister Siv Jensen.

Regjeringen foreslår at endringen skal tre i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2016.