Historisk arkiv

Presseinvitasjon / Priv. til red.:

Seminar: Arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Hvordan skaper vi vellykket integrasjon? Hva kan de nordiske landene lære av hverandre? I morgen torsdag 10. november arrangerer Finansdepartementet i samarbeid med Nordisk ministerråd et seminar om arbeidsmarkedsintegrasjon av flyktninger i de nordiske landene.

Statssekretær Paal Bjørnestad (FrP) åpner seminaret. Seminaret inngår i rekken av årlige Nordic Economic Policy Review-seminarer (NEPR) som arrangeres på omgang i de nordiske hovedstedene.Årets NEPR-seminar vil presentere syv artikler om arbeidsmarkedsintegrasjon av innvandrere i de nordiske landene. Artiklene vil inngå i en felles publikasjon i NEPR-serien tidlig neste år.

Når: Torsdag 10. november kl. 09.00 – 16.30

Hvor: Akersgata 59 (R5 Regjeringskvartalet), Oslo

Det blir mulighet for intervju med innlederne under lunsjen, fra kl. 12.00 til 12.45.

 

Vi ber om påmelding i dag innen kl. 15. Send påmelding til presse@fin.dep.no

Ta med gyldig identifikasjon og pressekort ved oppmøte. Vi ber om oppmøte i god tid, og senest 15 minutter før.

 

Program
09:00
Kaffe og registrering

09:30 Åpning ved statssekretær Paal Bjørnestad (FrP)

09:40 Innledning v/gjesteredaktører professor Anna Piil Damm, Aarhus Universitet, og professor Olof Åslund, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU) og Uppsala Universitet

10.00 Integrering av flyktninger i arbeidsmarkedet 
- Bernt Bratsberg, Odbjørn Raaum og Knut Røed, Frischsenteret
- Olof Åslund, Anders Forslund og Linus Liljeberg, IFAU
- Matti Sarvimäki, Aalto University
- Marie Louise Schultz-Nielsen, Rockwool Foundation Research Unit

11:30 Kommentarer
- Bergljot Bjørnson Barkbu, IMF og Torben Tranæs, SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd

12:00 Lunsj

12:45 Utdanningseffekter for 2. generasjons innvandrere
- Hans Grönqvist, Uppsala University, og Susan Niknami, Swedish Institute for Social Research (SOFI)
- Kristian Thor Jakobsen, Nicolai Kaarsen og Kristine Vasiljeva, Kraka

13:30 Kommentar 
- Lina Aldén, Växjö Universitet

13:45 Konsekvenser for offentlige finanser av innvandring 
- Joakim Ruist, Gøteborg Universitet

14:00 Kommentarer 
- Eskil Wadensjö, SOFI og Thomas Liebig, OECD

14:15 Kaffe
14:40 Paneldiskusjon 
- Anna Piil Damm, Olof Åslund, Timothy Heleniak,
- Bergljot Bjørnson Barkbu og Thomas Liebig.

16:00 Oppsummerende kommentarer og avslutning 
- Redaktør: Torben M. Andersen 

Mer informasjon finner du på www.norden.org/NEPR