Historisk arkiv

Regjeringen vil ikke endre grunnrenteskatten for småkraftverk

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Den nedre grensen for fastsetting av grunnrenteskatt for vannkraftverk videreføres på 10 000 kVA.

Regjeringen økte den nedre grensen fra 5 500 til 10 000 kilovoltampere (kVA) i 2015 som oppfølging av Sundvoldenerklæringen. Vi vil videreføre den nedre grensen for grunnrenteskatt, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

For vannkraftverk med generatorer som i inntektsåret har en samlet påstemplet merkeytelse under 10 000 kVA, fastsettes det ikke grunnrenteskatt.

Kraftskatteutvalget leverte sin rapport 30. september i år, og rapporten er nå på høring til 1. januar. Utvalget anbefalte å redusere den nedre grensen for grunnrenteskatt til 1 500 kVA.

Regjeringen vil vurdere videre oppfølging av Kraftskatteutvalgets forslag etter at høringen er gjennomført.