Forsiden

Historisk arkiv

– Et godt eksempel på hvordan vi både kan forenkle og styrke innsatsen på viktige områder som a-krim

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

1. november blir skatteoppkrevingen overført fra kommunene til Skatteetatens 56 kontorer over hele landet. Endringen styrker kampen mot arbeidslivskriminalitet og svart økonomi.

– Jeg er glad for at skatteoppkrevingen endelig er samlet med lignende oppgaver i Skatteetaten. Det setter etaten i enda bedre stand til å bekjempe arbeidslivskriminalitet, samtidig som vi styrker rettsikkerheten og får enklere løsninger for innbyggere og næringslivet. Dette er et godt eksempel på hvordan vi kan forenkle og effektivisere samtidig som vi styrker innsatsen på viktige områder, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).

Skatteetaten har de siste årene overtatt ansvaret for særavgifter og merverdiavgift ved import fra Tolletaten. I tillegg er Statens innkrevingssentral og NAV innkreving integrert i Skatteetaten. Med overføringen av skatteinnkrevingen fra kommunene har fastsetting og innkreving av skatter og avgifter fått sin naturlige samling i Skatteetaten. Dette reduserer kostnader, frigjør ressurser og gir stordriftsfordeler. Den årlige effektiviseringsgevinsten er anslått til 370 millioner kroner.

Ved å samordne kontroll og administrative prosedyrer har Skatteetaten fått bedre mulighet til å drive kontroll og se flere kontrollformer i sammenheng. Dette bidrar til å redusere omfanget av svart økonomi. Arbeidsgiverkontrollen, som nå blir overført fra kommunene, er myndighetenes mulighet til å kontrollere at bedriftene rapporterer og betaler inn riktig skatt og arbeidsgiveravgift for sine ansatte. Manglende eller utilstrekkelig kontroll øker risikoen for konkurransevridning.

– Overføringen av skatteoppkrevingen vil gi samordnet og styrket kontroll av skatt og avgift. Denne kontrollen er et av våre viktigste verktøy for å avsløre arbeidslivskriminalitet, og dermed legge forholdene bedre til rette for de mange som driver seriøst, sier finansministeren.

Skatteoppkreveroppgavene skal nå utføres 56 steder i Norge, der Skatteetaten allerede har kontorer. Det gir større og sterkere fagmiljøer hele landet, også utenfor de store byene.

­– Jeg vil ønske velkommen til hver og en av de mer enn tusen ansatte som nå blir med over til Skatteetaten. De sitter på kompetanse Skatteetaten trenger for å utføre oppgaven på en god måte fra dag én. Jeg vil samtidig også takke KS, kommunene og arbeidstakerorganisasjonene for godt samarbeid i denne omfattende prosessen, sier finansministeren.